วิวแอนด์วู้ด รีสอร์ท(view and wood Resort)อยู่บริเวณจุดชมวิวของอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นจุดถ่ายรูปและชมทะเลหมอกอันเลื่องชื่อของอำเภอเขาค้อ ระยะทางอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาค้อ ประมาณ 400 เมตร เส้นทางเข้าอยู่ตรงข้ามสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ ที่ตั้งของวิวแอนด์วู้ด อยู่ในทําเลที่เหมาะสม ใกล้กลุ่มเป้าหมาย มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทําให้สามารถเดินทางไปเที่ยวต่อได้สะดวกสบาย

       พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ห่างจากรีสอร์ท เพียง 2 กิโลเมตร 

ตั้งอยู่บนเขาค้อ ริมทางหลวงหมายเลข 2196 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาค้อไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากศรีลังกา เมื่อ 21 พฤศจิกายนพ.ศ. 2536 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ 50 ปี บริเวณโดยรอบมีการปลูกไม้ดอกและพืชเมืองหนาวที่สวยงาม และยังเป็นที่ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาเช่นเวียนเทียนอยู่เป็นประจำ 

อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ ห่างจากรีสอร์ท เพียง 10 กิโลเมตร

               อยู่บนยอดเขาสูงสุดของเขาค้อ อยู่เลยฐานอิทธิ ไปอีก1 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของพลเรือน ทหาร ตำรวจ ทหาร ผู้พลีชีพในการสู้รบเพื่อปกป้องพื้นที่ในเขตรอยต่อ3 จังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511-2525 โดยสร้างด้วยหินอ่อนเป็นรูปสามเหลี่ยมสูง 24 เมตร หมายถึง การปฏิบัติการร่วมกันระหว่างพลเรือน ตำรวจ ทหารในปี พ.ศ.2524 ผนังภายในบันทึกประวัติอนุสรณ์สถานและรายชื่อวีรชนผู้เสียสละไว้ด้วย การเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข2196 ไปจนถึงกิโลเมตรที่28 ไปเล็กน้อย มีทางแยกขวาไปเส้นทางหมายเลข 2323ประมาณ3กิโลเมตรรวมระยะทางประมาณ 31กิโลเมตร

        ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ)  ห่างจากรีสอร์ท เพียง 9 กิโลเมตร

อยู่เลยกิโลเมตรที่ 28 ทางหลวงหมายเลข 2196 ไปเล็กน้อยแล้วแยกขาวเข้าทางหลวงหมายเลข 2323 ไปประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นจุดหนึ่งที่เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็นฐานสำคัญทางยุทธศาสตร์ในอดีต ปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธ จัดแสดงปืนใหญ่ ซากรถถัง และอาวุธที่ใช้สู้รบกันบนเขาค้อ มีห้องบรรยายาสรุปแก่ผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะด้วย เปิดให้เข้าชมทุกวัน ค่าเข้าชมคนละ 10 บาท

ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ) อยู่เลยกิโลเมตรที่ 28 ทางหลวงหมายเลข 2196 (ไปเล็กน้อย แล้วแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2323 ไปประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นจุดหนึ่งที่เห็นทิวทัศน์สวยงามและเคยเป็นฐานสำคัญทางยุทธศาสตร์ในอดีต ปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธ จัดแสดงปืนใหญ่ ซากรถถัง และอาวุธที่ใช้สู้รบกันบนเขาค้อ มีห้องบรรยายสรุปแก่ผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะด้วย เปิดให้เข้าชมทุกวัน ค่าเข้าชมคนละ 10 บาท

         พระตำหนักเขาค้อ เพชรบูรณ์ ห่างจากรีสอร์ท เพียง 14 กิโลเมตร

พระตำหนักเขาค้อ เป็นพระตำหนักที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่บนเขาย่าสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,100 เมตร จัดสร้างโดยบรรดาข้าราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร และประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นอาคารที่สร้างต่อกันเป็นรูปครึ่งวงกลม สร้างขึ้นบนเขาย่าสำหรับเป็นที่ทรงงานและแปรพระราชฐานของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์เมื่อเสด็จมาตรวจเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่เขาค้อ ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้

      พระตำหนักเขาค้อ ตั้งอยู่บนเขาย่า พระตำหนักนี้สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานโครงการในพระราชดำริและทรงตรวจเยี่ยมราษฎรอำเภอเขาค้อและอำเภอใกล้เคียง เป็นอาคารคอนกรีตครึ่งวงกลมมีทั้งหมด 15 ห้อง รูปทรงแปลกตาไปจากพระตำหนักอื่น สามารถขออนุญาตเจ้าหน้าที่เข้าชมบริเวณโดยรอบพระตำหนักได้ การเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2196 พอถึงประมาณกิโลเมตรที่ 29 ให้ไปอีกประมาณ4 กิโลเมตร มีทางแยกด้านซ้ายไปพระตำหนัก ทางขึ้นเขาค้อค่อนข้างสูงชัน รถยนต์ควรมีสภาพดี และกำลังเครื่องยนต์สูง

น้ำตกศรีดิษฐ์ ห่างจากรีสอร์ท เพียง 12 กิโลเมตร

น้ำตกหินชั้นขนาดใหญ่ที่มีน้ำตลอดทั้งปี ตั้งอยู่ใกล้สถานีอนามัยป่าแดง ตำบลเขาค้อ ในอดีตที่นี่เป็นที่พักอาศัยของกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาค้อที่มีบรรยากาศร่มรื่นสวยงามสามารถลงเล่นน้ำได้ มีร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกจากชาวเขา

 แก่งบางระจัน ห่างจากรีสอร์ท เพียง 26 กิโลเมตร

ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ เป็นแก่งธรรมชาติที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ในช่วงหน้าฝนน้ำจะมากทำให้มองไม่เห็นโขดหิน แต่ถ้าหลังฤดูฝนน้ำลดลงจะได้เห็นแก่งหินที่สวยงามแปลกตาที่นี่ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์แมงกระพรุนน้ำจืดและผีเสื้อพันธุ์หายากหลากหลายชนิดอีกด้วย     

 แก่งบางระจัน แก่งน้ำใสไหลเย็น อยู่ที่บ้านหนองแม่นา ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแหล่งธรรมชาติ และวิถีชีวิตชุมชน โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ตำบลหนองแม่นาเป็นตำบลที่มีแหล่งธรรมชาติที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของอำเภอเขา ค้อ มีลำธาร ซึ่งมีลักษณะเป็นเกาะแก่งหินที่มีน้ำใสไหลเย็นตลอดทั้งปี ในฤดูฝนน้ำจะเอ่อท่วมแก่งมองไม่ค่อยเห็นก้อนหินสวยงามที่ซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำ ส่วนช่วงหลังฤดูฝนน้ำจะลดลง ทำให้ความสวยงามของเกาะแก่งหินก็จะออกมาอวดความสวยงามต่อผู้ที่ไปเยือน นอกจากความสวยงามแล้วยังเป็นแหล่งที่พบหอยก้นตัด ปลาพุงขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นปลาที่มีลักษณะคล้ายปลายี่สก หรือนวลจันทร์เป็นปลาล่าเหยื่อ(ปัจจุบันสงวนเป็นแหล่งขยายพันธุ์) และที่โด่งดังกำลังทำการวิจัยเพื่อแนวทางในการอนุรักษ์คือเป็นแหล่งแมง กะพรุนน้ำจืด พบเป็นประเทศที่ 5 ของโลก

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ห่างจากรีสอร์ท เพียง 24 กิโลเมตร

ตั้งอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านทางแดง ตำบลแค้มป์สน เป็นวัดที่สร้างขึ้นอย่างงดงามบนเนินเขากลางธรรมชาติและโอบล้อมด้วยขุนเขา ว่ากันว่าแต่ก่อนมีชาวบ้านหลายคนได้เห็นลูกแก้วลอยอยู่บนฟ้าและหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ปัจจุบันวัดแห่งนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมและเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวเขาค้อที่นิยมที่

ตั้งอยู่ ณ บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์สถานที่อันเป็นธรรมภูมิ ที่งดงาม ซึ่งเรียกว่าผาซ่อนแก้วนี้ มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูง ตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้าและ ลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และ เรียกตาม ๆ กันว่า ผาซ่อนแก้วและพุทธสถานที่มาตั้งในจุดที่โอบล้อมด้วยทิวเขาดังกล่าว จึงเรียกว่า พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้วเพื่อเป็นนิมิตมงคลแก่ชาวบ้าน และผู้มาปฏิบัติธรรมสืบไป